Esita oma küsimus

Teie küsimusele vastatakse esimesel võimalusel!

"Minu jaoks on õendus järjepidev protsess, mille olulisemateks elementideks on empaatia, hoolivus ja oma tegevuse väärtustamine"

Külli Davel

"Minule on õenduses olulised professionaalsus ning pidev enesetäiendus, kuid sama palju ka soe ning inimlik suhtumine"

Teele Vaga

"Mulle tähendab õendus armastust elu, ümbritsevate inimeste ja oma töö vastu"

Gerli Liivet

Eesti õenduse ja ämmaemanduse arengustrateegia 2011- 2020

Arengustrateegia õenduse riiklik alusdokument, mis on toetab õenduse arendamist ning õde tema igapäevastes tegevustes. Dokumendi on koostanud 44-liikmeline töörühm, millesse kuulusid õdede ja ämmaemandate kutseorganisatsioonide, Sotsiaalministeeriumi, Tartu Ülikooli, tervishoiu kõrgkoolide ja tervishoiuasutuste esindajad ning kooskõlastatud Sotsiaalministeeriumi, Haigekassa, Terviseameti ja Eesti Haiglate Liiduga. Arengustrateegia on leitav Eesti Õdede Liidu kodulehel:
http://www.ena.ee/images/stories/attachments/article/507/Eesti_oenduse_ammaemanduse_arengustrateegia.pdf