Esita oma küsimus

Teie küsimusele vastatakse esimesel võimalusel!

"Minu jaoks on õendus järjepidev protsess, mille olulisemateks elementideks on empaatia, hoolivus ja oma tegevuse väärtustamine"

Külli Davel

"Minule on õenduses olulised professionaalsus ning pidev enesetäiendus, kuid sama palju ka soe ning inimlik suhtumine"

Teele Vaga

"Mulle tähendab õendus armastust elu, ümbritsevate inimeste ja oma töö vastu"

Gerli Liivet

Hooldustöötaja- kes ta on?

Hooldustöötaja Heidi Naur-Šunkina

Sanitar? Koristaja? Jooksupoiss? Mähkmete vahetaja? Nimetu töötaja? Ettekandja?

Hooldustöötaja on väga tähtis meeskonnaliige! Ta on erialase ettevalmistusega töötaja, kes oskab abivajajat aidata olenevalt inimese vajadustest, toetudes kutse-eetikale, õpitud oskustele ja teadmistele, suheldes vajadusel ka teiste meeskonnaliikmetega. Ta puutub kokku kõige rohkem hooldust ja abi vajava inimesega.

Hooldustöötaja

Peatuge hetkeks ja mõelge… Mis on meie elu vundamendiks? Mina vastaksin – elamistoimingute rahuldamine sünnist surmani. Ja selle tähtsa osaga ongi seotud tema – hooldustöötaja. Kui need esmased vajadused on abivajajal rahuldatud saab hakata tegelema edasi ka sotsiaalsete ja psüühiliste vajadustega. Kompetentne hooldustöötaja suudab ka siin oma abikäe ulatada. Haiglas, hooldusravikliinikus, pansionaadis jne kõige lähemal abi vajavale inimesele on jällegi tema, hommikust õhtuni. Oma isiklikule töökogemusele tuginedes võin öelda, et hooldustöötajana olen ma ka giid, kuulaja, toetaja, lohutaja, abivahend, juhendaja ja käest kinni hoidja inimese rasketel hetkedel.

Usun, et kogenud hooldustöötaja paneb end ka aeg ajalt mõttes abivajaja rolli, et mõista paremini tema vajadusi ja vältimaks vigu või ebameeldivustunnet erinevate toimingute teostamisel. Ta otsib väljundeid muutuste läbi viimiseks, toetades sellega inimest, kelle läheduses ta viibib. Temalt võib küsida põhimõtteliselt kõike määratud uuringute kohta (räägib oma teadmiste piires mõistetavas keeles või siis hangib infolehe), olemasolevate abivahendite kasutamise ja hankimise võimalustest. Oskab mõõta vererõhku, veresuhkrut ja tähele panna muutusi tervislikus seisundis, kasutab ja vajadusel näitab ette ergonoomilisi võtteid. Ta on loov ja oskab kohandada ümbritsevat keskkonda, anda nõu näiteks söömisega seotud probleemide tekkimisel jms.

Õendus ja hooldus on omavahel läbi põimunud ja see tähendab veelgi enam koostööd. Kuulen tihti kurtmist, et õed ei aita hooldajaid. See on minu arust nii öelda „kahe otsaga asi“. Loomulikult on osa inimesi, kellega on teistest raskem koostööd teha. Samas, kui küsin: „Kas sa palusid õe abi?“ On vastuseks vaikus. Me võime oletada alati, et kõik mõistavad ja näevad ja peavad midagi tegema, kuidagi aitama, aga tegelikult tee end kuuldavaks ja palu vajadusel ise abi. Küll siis märkate, et tullakse ikkagi appi. Ka õdedel on vaja palju erinevaid protseduure teostada, kus vajatakse hooldustöötaja abi, nt nasogastraalsondi või põiekateetri paigaldamine ja see on koht kus palub õde omalt poolt abi – sellest saabki alguse meeskonnatöö.

Hoolduspraktika juhendajana võin öelda, et me saame ise anda panuse tulevastele õdede suhtumise väljakujunemisel, näidata missugune peab koostöö olema, õpetada neile juba praktika käigus meeskonnatöö tähtsust. Tunnen uhkust oma praktikantide üle ja loodan, et õeks saades ei unusta nad seda, kui tähtis osa meeskonnatöös on hooldustöötajatel.

Väärtustage ja vajadusel ka kehtestage iseennast! Minge näiteks uuesti õppima (vt. http://www.ttk.ee/oppimine/173769/oppekavad-11/), võtke aktiivselt osa meeskonnatööst, koosolekutest, avaldage oma arvamust või tehke seda tugiisikute kaudu, muudke ise endasse suhtumist positiivsemaks ja siis hakatakse hooldustöötajaid veelgi enam väärtustama.

Selle aasta märtsis loodi Õdede Liidu kaasabil Hooldustöötajate seltsing (vt. http://www.ena.ee/hooldustoeoetajate-seltsing/liikmeks-astumise-info). Meid märgati! Seltsing on mõeldud just kõikidele hooldustöötajatele. Astuge liikmeks, aidake kaasa hooldustöötaja kuvandi loomisel. Püüame teha ka ise võimalikult palju selle heaks, et aktiivselt pildil püsida.

HeidiHooldustöötaja Heidi Naur-Šunkina