Esita oma küsimus

Teie küsimusele vastatakse esimesel võimalusel!

"Minu jaoks on õendus järjepidev protsess, mille olulisemateks elementideks on empaatia, hoolivus ja oma tegevuse väärtustamine"

Külli Davel

"Minule on õenduses olulised professionaalsus ning pidev enesetäiendus, kuid sama palju ka soe ning inimlik suhtumine"

Teele Vaga

"Mulle tähendab õendus armastust elu, ümbritsevate inimeste ja oma töö vastu"

Gerli Liivet

Intensiivõendus

kanuulÕde-spetsialist intensiivravis osutab õendusabi eluohtlikus terviseseisundis patsientidele, kellel esineb reaalseid või potentsiaalseid elutähtsate organsüsteemide häireid. Õppe läbinutel on süvendatud teadmised ja oskused töötamaks intensiivõenduse valdkonnas. Intensiivõenduse alla kuuluvad anesteesia-intensiivraviõendus ning erakorralise meditsiini õendus (mis hõlmab nii haigla kui ka kiirabi poolt).
Osutatava õendusabi eesmärk on patsiendi terviseseisundi stabiliseerimine, parandamine, säilitamine. Õppe läbinu oskab intensiivravis hinnata riske ning planeerida oma tegevusi sellest tulenevalt. Intensiivõde suudab juhendada ja suunata teisi õdesid ning lahendada keerukaid probleeme intensiivravi valdkonnas. Õde osutab tervishoiuteenust nii iseseisvalt kui koostöös teiste tervishoiumeeskonna liikmetega. Ta on suuteline juhendama, suunama ja õpetama patsienti ning tema lähedasi.