Esita oma küsimus

Teie küsimusele vastatakse esimesel võimalusel!

"Minu jaoks on õendus järjepidev protsess, mille olulisemateks elementideks on empaatia, hoolivus ja oma tegevuse väärtustamine"

Külli Davel

"Minule on õenduses olulised professionaalsus ning pidev enesetäiendus, kuid sama palju ka soe ning inimlik suhtumine"

Teele Vaga

"Mulle tähendab õendus armastust elu, ümbritsevate inimeste ja oma töö vastu"

Gerli Liivet

Anesteesia-intensiivraviõendus

Anesteesia-intensiivraviõendus on õendusala eriala statsionaarses või ambulatoorses õendusabis anesteesia- või intensiivraviteenuste osutamiseks seda vajavatele patsientidele.
Anesteesia-intensiivraviõde töötab koos eriarstiga, osutades järgmisi teenuseid:
1) kirurgiliste operatsioonide, invasiivsete, diagnostiliste ja raviprotseduuride assisteerimine ning sünnitusabi valutustamine;
2) anesteesiat vajava patsiendi tervise seisundi preoperatiivne hindamine ja ettevalmistus, anesteesia vahetu teostamine, patsiendi eluliste funktsioonide jälgimine ning anesteesiajärgse perioodi ohutuse kindlustamine;
3) kirurgiliste ja kriitilises tervise seisundis haigetele intensiivraviõenduse osutamine;
4) patsiendi kliinilise surma korral elustamine ja elustamise õpetamine personalile.
https://www.riigiteataja.ee/akt/614434
Eestis tegutseb Eesti Anesteesia- ja Intensiivraviõdede Ühing, mis on mittetulundusühing, esindades õdesid, kes osutavad õendusabi kriitilises terviseseisundis patsiendile intensiivravi ja anesteesia osakondades.Ühingu eesmärk on koondada valdkonna õed ja seista oma liikmete erialaste, tööalaste õiguste parema kaitsmise eest. EAIÜ esmasteks tegevussuundadeks on erialane väljaõpe pärast üldõe kutsetunnistuse saamist, kirjeldada anesteesia- ja intensiivraviõdede kompetentsid, kvaliteedi- ja koormusindikaatorid, olla koostööpartneriks teistele erialaliitudele ning tervishoiu kõrgkoolidele ja haiglatele.

Lisainfo: http://eaiu.eu/