Esita oma küsimus

Teie küsimusele vastatakse esimesel võimalusel!

"Minu jaoks on õendus järjepidev protsess, mille olulisemateks elementideks on empaatia, hoolivus ja oma tegevuse väärtustamine"

Külli Davel

"Minule on õenduses olulised professionaalsus ning pidev enesetäiendus, kuid sama palju ka soe ning inimlik suhtumine"

Teele Vaga

"Mulle tähendab õendus armastust elu, ümbritsevate inimeste ja oma töö vastu"

Gerli Liivet

Erakorralise meditsiini õendus

kiirabiErakorralise meditsiini õendus on õendusala eriala tervishoiuteenuste osutamiseks patsientidele erakorralise meditsiini osakonnas või kiirabis. Erakorralise meditsiini õde töötab koos eriarstiga. Iseseisvat tervishoiuteenust osutab erakorralise meditsiini õde kiirabi tegevusloa alusel kiirabiettevõttes.
Koos eriarstiga osutab erakorralise meditsiini õde järgmisi teenuseid:
1) patsiendi eluliste parameetrite hindamine ja vältimatu abi osutamine;
2) patsienti elus hoidva raviga alustamine ja kliinilise surma korral elustamine;
3) veol haiglasse patsiendi elutähtsate funktsioonide tagamine;
4) elustamise õpetamine tervishoiutöötajatele ja elanikkonnale;
5) patsientide ettevalmistamine erakorralisteks operatsioonideks.
https://www.riigiteataja.ee/akt/614434

Eestis tegutseb Eesti Õdede Liidu koosseisu kuuluv erakorralise meditsiini õdede seltsing, mis loodi 2006 aastal. Seltsingu peamisteks eesmärkideks on ühenda erakorralise meditsiini valdkonnas tegutsevaid õdesid ja hooldajaid ning soodustada nendevahelist koostööd. Eesmärgi täitmiseks peame oluliseks korraldada koolitus- ning arendusüritusi.

Lisainfo: http://www.ena.ee/eol-erakorralise-meditsiini-odede-seltsing