Esita oma küsimus

Teie küsimusele vastatakse esimesel võimalusel!

"Minu jaoks on õendus järjepidev protsess, mille olulisemateks elementideks on empaatia, hoolivus ja oma tegevuse väärtustamine"

Külli Davel

"Minule on õenduses olulised professionaalsus ning pidev enesetäiendus, kuid sama palju ka soe ning inimlik suhtumine"

Teele Vaga

"Mulle tähendab õendus armastust elu, ümbritsevate inimeste ja oma töö vastu"

Gerli Liivet

Kes on õde?

Õde on spetsialist, kes omandab kutset õppides alates 2001 aastast Eestis kõrghariduse. Õpe kestab 3,5 aastat ja õppida saab kas Tallinna Tervishoiu kõrgkoolis ja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Õppe jooksul õpitakse paljusid erinevaid aineid alates inimese anatoomiast-füsioloogiast ning farmakoloogiast kuni erinevate õendusspetsiifiliste aineteni välja. Pool õppe mahust on praktika. Samas ka peale kooli lõpetamist ei saa õde ilma enesetäiendamiseta ning sõltuvalt töövaldkonnast on vajalik ennast iga aasta kuni 60 akadeemilise tunni ulatuses koolitada. Eestis on õendust võimalik klassifitseerida nelja alajaotusesse: terviseõendus, kliiniline õendus, intensiivõendus ja vaimse tervise õendus ning omandada ka vastav spetsialisti kutse. Lisaks spetsialiseerumisele on võimalik põhiõppe läbinud õel jätkata õpinguid magistrantuuris ning hilisemalt ka doktoriõppes.

Lähtuvalt kutsestandardist on õenduse põhifunktsioonid:
– õendusabi osutamine inimese tervise säilitamise ja edendamise, haiguste vältimise, tervise ja töövõime taastamise ning valu ja pinge leevendamise eesmärgil;
– õendusabi juhtimine ja korraldamine;
– pedagoogiline töö patsiendi, perekonna ja elanike gruppide õpetamise ja tervishoiumeeskonna liikmete koolitamise eesmärgil;
– õendusala arendamine, õendusteaduse integreerimine õenduspraktikasse.


Õe tegevus tugineb neljale põhimõistele: inimene, tervis, keskkond, õendustegevus ja neljale ühtsele põhimõttele, milleks on õiglus, võrdväärsus, individuaalsus ja koostöö.
Õed töötavad nii esmatasandis kui ka statsionaaris. Esmatasandisse kuuluvad pereõendus, kooliõendus, töötervishoid, koduõendus, hambaraviõed ja kiirabi. Statsionaarses õendusabis osutatakse iseseisvat õendusabiteenust õendushaiglates, tehakse tööd erinevates erialaspetsiifilistes osakondades ning lisaks on haiglate juures eriõdede vastuvõtud. Lisaks loob õenduse eriala omandamine eelduse sidumaks ennast militaarõendusega, samuti on õe haridusega spetsialiste vaja ametiasutustes, et korraldada ja arendada õendusteadust. Õed töötavad spetsialistidena ka erinevatel juhtimistasanditel ning kõrgkoolides ja ülikoolis õppejõududena.