Esita oma küsimus

Teie küsimusele vastatakse esimesel võimalusel!

"Minu jaoks on õendus järjepidev protsess, mille olulisemateks elementideks on empaatia, hoolivus ja oma tegevuse väärtustamine"

Külli Davel

"Minule on õenduses olulised professionaalsus ning pidev enesetäiendus, kuid sama palju ka soe ning inimlik suhtumine"

Teele Vaga

"Mulle tähendab õendus armastust elu, ümbritsevate inimeste ja oma töö vastu"

Gerli Liivet

Kliiniline õendus

HaavaraviÕde-spetsialist kliinilises õenduses omab süvendatud erialaseid teadmisi ja oskusi, mis on suunatud erivajadustega patsiendi abistamisele kliinilise õenduse valdkonnas. Kliinilise õe tegevus on tihedalt seotud meditsiinilise diagnoosi ja raviga vastavalt inimese haigusele, vigastusele või puudele. (Õe kutsestandart)
Kliinilise õenduse eriala alaerialad on:

  1. diabeediõendus;
  2. lasteõendus;
  3. nakkustõrjeõendus;
  4. onkoloogiaõendus;
  5. operatsiooniõendus;
  6. pulmonoloogiaõendus;
  7. taastusraviõendus;
  8. radioloogiaõendus

(Õendusabi erialade loetelu)

Diabeediõendus: Diabeediõenduse eriala on üldõenduse alaeriala, mille omandamiseks on vaja läbida tööalane koolitus. Diabeediõde nõustab diabeetikuid ja tema pereliikmeid haiguse olemusest, glükomeetri kasutamisest, enesejälgimisest, veresuhkrutaseme korrigeerimisest ja hüpoglükeemiast (hüpoglükeemia äratundmine ja esmaabi). Diabeediõe vastuvõtul õpetatakse insuliini süstimist, õige dieedi järgimist ning piisava füüsilist aktiivsuse olulisust. Diabeediõele suunab endokrinoloog.
http://www.keskhaigla.ee/index.php?page=356
http://www.itk.ee/kliinikud/sisekliinik/sisekliinikust/endokrionoloogiakeskus/diabeedioe-vastuvott
http://www.kliinikum.ee/lisa/index.php?&mod=doctortimeshow&id=100#top
Lasteõendus:

Lasteõendus on õendusabi eriala statsionaarses ja ambulatoorses õendusabis patsientidele vanuses kuni 18 aastat tervishoiuteenuste osutamiseks, laste ja noorukite arengu jälgimiseks, haiguse ennetamiseks ning järel- ja taastusraviks. Lasteõde töötab koos eriarstiga, osutades järgmisi tervishoiuteenuseid: 1) kroonilise haigusega lapse või puudega lapse tervise edendamine, säilitamine ja nõustamine; 2) haigestunud lapse ja tema vanemate nõustamine.

Nakkustõrjeõendus:

Nakkustõrjeõendus on õendusabi eriala statsionaarses ja ambulatoorses õendusabis tervishoiuteenuste osutamiseks, sealhulgas nakkushaiguste ennetamiseks ning leviku tõkestamiseks patsientidel ja tervishoiutöötajatel. Nakkustõrjeõde töötab koos eriarstiga, osutades järgmisi teenuseid: 1) haiglanakkuste avastamine, registreerimine, nende põhjuste uurimine ja võimalik tõkestamine; 2) nakkushaiguste ennetamiseks koolituse korraldamine tervishoiutöötajatele; 3) dekontaminatsiooni ja jäätmekäitluse alaste eeskirjade väljatöötamine.

Onkoloogiaõendus:

Onkoloogiaõendus on õendusabi eriala ambulatoorses ja statsionaarses õendusabis onkoloogilistele haigetele tervishoiuteenuste osutamiseks, sealhulgas koduõendus-hooldusteenuse osutamiseks ning nõustamise korraldamiseks. Onkoloogiaõde töötab koos eriarstiga ja osutab ka iseseisvalt koduõendus-hooldusteenust. Onkoloogiaõenduse eriala õde tegeleb ka vähihaigete taastus- ja toetusraviga ning osutab palliatiivset õendusabi.
Õe töö vähihaigetega ei tähenda tegelemist ainuüksi haigusega vaid kogu inimesega. Onkoloogiaõe ülesanne on toetada ja olla nõuks patsientidele haigusega kohanemisel. Onkoloogiaõe töö on küll paljus iseseisev, teisest küljest peab töötav õde olema valmis töötama väga erinevate inimeste ja mitut eriala hõlmavas meeskonnas.
http://www.kliinikum.ee/ho/uelevaade-oendusest
http://eons.ee/tegevusvaldkonnad-2/

Operatsiooniõendus:

Operatsiooniõendus on õendusabi eriala statsionaarses ja ambulatoorses õendusabis kirurgilistele haigetele tervishoiuteenuste osutamiseks. Operatsiooniõde töötab koos eriarstiga ega osuta õendusabi tervishoiuteenuseid iseseisvalt. Operatsiooniõde osutab koostöös eriarstiga tervishoiuteenust operatsiooniosakondades või töötab sterilisatsiooni osakonnas vastutava õena.

Taastusraviõendus:

Taastusraviõendus on õendusabi eriala statsionaarses või ambulatoorses õendusabis patsiendi häiritud funktsiooni ja võimekuse taastamiseks ning olemasolevate funktsioonide säilitamiseks ja parandamiseks. Taastusraviõde töötab koos eriarstiga multidistsiplinaarses meeskonnas, osutades järgmisi teenuseid: 1) liikumisravi – tehniliste abivahendite treening, aktiivsete ja pasiivsete harjutuste õpetamine ja tegemine; 2) elektriravi; 3) ravimassaaž; 4) ortooside ja tehniliste abivahendite sobitamine ning nõustamine.

Pulmonoloogiaõendus:

Pulmonoloogiaõendus on õendusabi eriala statsionaarses ja ambulatoorses õendusabis pulmonoloogilistele haigetele tervishoiuteenuste osutamiseks. Pulmonoloogiaõde töötab koos eriarstiga, osutades järgmisi teenuseid: 1) diagnostiliste protseduuride tegemine; 2) inhalatsioonitehnika õpetamine; 3) Prick-testide ja nebulisatsiooniteraapia tegemine; 4) patsientide nõustamine endoskoopilistel protseduuridel; 5) patsientide ning nende pereliikmete nõustamine ja koolitus; 6) kopsuhaigetele taastus- ja järelravi osutamine.
http://www.itk.ee/kliinikud/sisekliinik/sisekliinikust/sisehaigustekeskus/pulmonoloogiaoe-vastuvott/
http://www.salmh.ee/odede-vastuvotud/

Radioloogiaõendus:

Radioloogiaõendus on õendusabi eriala statsionaarses ja ambulatoorses õendusabis radioloogilisi uuringuid ja radioteraapilisi protseduure vajavatele patsientidele. Radioloogiaõde on lisaks õe, ämmaemanda, velskri baasharidusele läbinud radioloogiaõe spetsialiseerumiskursused. Radioloogiatehnik on radioloogia alal töötav spetsialist, kes ei oma õe kutset. Radioloogiaõde või radioloogiatehnik töötab koos eriarstiga ega osuta õendusabi teenuseid iseseisvalt.
https://www.riigiteataja.ee/akt/614434