Esita oma küsimus

Teie küsimusele vastatakse esimesel võimalusel!

"Minu jaoks on õendus järjepidev protsess, mille olulisemateks elementideks on empaatia, hoolivus ja oma tegevuse väärtustamine"

Külli Davel

"Minule on õenduses olulised professionaalsus ning pidev enesetäiendus, kuid sama palju ka soe ning inimlik suhtumine"

Teele Vaga

"Mulle tähendab õendus armastust elu, ümbritsevate inimeste ja oma töö vastu"

Gerli Liivet

Kodune õendusabiteenus

Koduõde Linda Jürisson

Koduõendusteenus on mõeldud patsientidele, kelle tervislik seisund ei nõua viibimist haiglas, kuid siiski vajab asjalikku meditsiinilist õendusabi. Koduõde osutab õendustoiminguid patsiendi kodus. Patsiendi suunamise kodusele õendusabile otsustab perearst või eriarst. Teenuse saamiseks on vajalik saatekiri, millele arst märgib terviseprobleemid, vajaliku ravi ning õde märgib õendusabi vajaduse.

Opened First Aid Kit

Koduõendusteenus on ravikindlustusega hõlmatud isikutele tasuta ning õendusteenuse eest tasub haigekassa. Haigekassa poolt tasutud teenus katab koduõe töö, transpordikulu patsiendi juurde ja protseduuri tegemiseks kasutatud materjalid (tilkinfusioonid, veenikanüülid, haavahooldusvahendid) kulu. Teenuse hind ei kata eelnevalt arsti poolt määratud ravimite(nt. astmaravimite, kõrvererõhu ravimid jne.) ega arsti pool eelnevalt määratud meditsiiniseadmete(nt.stoomihooldusvahendite, glükomeertri testribad diabeetikutel) kulu.

Kui patsiendil puudub ravikindlustus siis üldjuhul tasub teenuse eest kohalik omavalitsus.

Koduõendusteenus on näidustatud:
• patsiendile, kes lahkub haiglast ning kes ei vaja aktiivset ravi, vaid õendusabi ja füüsiliste või vaimsete piirangute tõttu ei saa külastada perearsti ning tervishoiuasutust
• patsiendile, kellel kodune õendusabi võimaldab ennetada haiglaravile (sh õendusabiteenusele, õendushaiglasse) sattumist
• hooldekodus viibivatele patsientidele
• õendushaiglast koju suunatud patsientidele
• terminaalstaadiumis patsientidele
• kroonilist haigust põdevatele liikumispiirangutega patsientidele
• piiratud funktsionaalse võimekusega patsientidele raviks
• patsientidele, kelle õendusabi vajadus on suurem kui seda jõuab teostada pereõde
• ägeda haigusega või haiglast koju pöörduvad lühiajalist õendusabi vajavad patsiendid
• vähihaigete sümptomaatiline ravi ja vaevuste leevendamine.

Milliseid õendustegevusi koduõde patsiendile osutab:

Kouõendusvisiidil tehtavate õenddustoimingute hulka kuuluvad
• Õendusalane nõustamine – abivahendite kasutamise õpetamine, toitumisalane nõustamine, , pereliikmete ja sotsiaalse võrgustiku õpetamine juhendamine.
• Õendustoimingite teostamine – lamatiste profülaktika ja ravi, asendiravi, vererõhu mõõtmine, kusepõie kateteriseerimine, epitsüstoomi hooldus ja vahetus, toomide hooldus, haava-ja haavandite ravi, trahheostoomi hoolus, perifeerse veenikanüüli paigaldamine ja hooldus, nasogastraalsondi paigaldamine, sondiga toitmise õpetamine, inhalatsiooni teostamine, , veresuhkru mõõtmine glükomeetriga
• Arsti otsuse alusel raviprotseduuride teostamine – haavaõmbluste eemaldamine haavalt, ravimite manustamine lihasesiseselt, veenisisesi, nahaalusi, rektaalsselt, toitelahuste manustamine, valuravi ja vajadusel teatu laboratoorsete uuringute teostamine.
Koduõde ei transpordi patsiente haiglasse ega haiglast koju.

Patsiendid ja pereliikmed võivad julgesti pöörduda oma muredega perearsti-pereõe poole, nii et nende õendusabi vajadused saaksid määratletud ja teostatud. Patsiendi osalemine ja temapoolsed otsustused on väga olulised.
Koduõenduse visiitide kordade arv ja nende teostamise sagedus määratakse kindlaks patsiendi seisundi hindamise alusel. Tulenevalt patsiendi seisundist võib koduõenduse teenuse osutamise periood venida ajaliselt pikaks.

Patsiendid kes vajavad õendusabi ja arsti poolt määratud raviprotseduuride osutamist mahus, mis ületab koduõendusteenuse võimalused, suunatakse patsient edaspidisele õendusteenusele õendushaiglasse.

Linda JürissonLinda Jürisson

Kasutatud kirjandus

Koduõenduse tegevusjuhend http://www.ena.ee/images/stories/attachments/article/80/Koduoenduse_tegevusjuhend.pdf

Nõuded ambulatoorse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele (13.08.2010 nr.56, RT I 2010, 57, 389). 38

Tervishoiuteenuste korraldamise seadus (09.05.2001, RT I 2001, 50, 284).