Esita oma küsimus

Teie küsimusele vastatakse esimesel võimalusel!

"Minu jaoks on õendus järjepidev protsess, mille olulisemateks elementideks on empaatia, hoolivus ja oma tegevuse väärtustamine"

Külli Davel

"Minule on õenduses olulised professionaalsus ning pidev enesetäiendus, kuid sama palju ka soe ning inimlik suhtumine"

Teele Vaga

"Mulle tähendab õendus armastust elu, ümbritsevate inimeste ja oma töö vastu"

Gerli Liivet

Magistriõpe

Eestis võimaldab õendusteaduse magistriõpet Tartu Ülikooli arstiteaduskonna õendusteaduse osakond (www.oendusteadus.ut.ee).

Õendusteaduse magistriõppesse kandideerimise eeltingimus on rakenduskõrgharidus ning vähemalt aastane töökogemus õena või ämmaemandana. Õendusteaduse magistriõppesse astumiseks tuleb sooritada  kaks võrdse osakaaluga eksamit: erialakatse ja sisseastumisintervjuu. Õendusteaduse magistriõppe üliõpilased võetakse vastu tasuta õppekohtadele. Õppetöö toimub avatud ülikooli õppevormis ja osakoormusega. Õppe jooksul saab spetsialiseeruda kas õenduspedagoogika või õendusjuhtimise suunale. Õppetöö on kavandatud neljale õppeaastale, ent soovi korral on võimalik õpingud lõpetada kolme või kolme ja poole aastaga. Õppe jooksul omandatakse teadmisi 120EAP ulatuses, milles 30 EAP hõlmab magistritööd.

Õendusteadus (nursing sciencetoetub neljale teadmiste valdkonnale, mis on ühtlasi õenduse kesksed mõisted: inimene, tervis, keskkond ja õendus. Õendusteadusliku uurimistöö eesmärk on hankida ja süvendada Eesti kultuurikontekstile sobivaid tõenduspõhiseid teadmisi õenduspraktika, -hariduse ja -juhtimise arendamiseks ning tugevdada õendusteaduse teadmusbaasi. Õendusteaduse osakonnas tehtav  uurimistöö  taotleb õenduse arengut Eestis. Uurimistööde teemad lähtuvad konkreetsetest vajadustest õenduspraktikas, -hariduses ja -juhtimises.

Õppekava läbinud üliõpilased saavad magistrikraadi terviseteaduses (õendusteaduses) ning õenduspedagoogi või õendusjuhi kvalifikatsiooni. Lõpetanu võib asuda tööle õendusõppejõuna tervishoiu kõrgkoolis ja ülikoolis või õendusjuhina tervishoiuasutuses ning teha arendus- ja teadustööd. Ta võib jätkata õpinguid doktoriõppes Eestis mõnel lähedasel erialal või välisülikoolis õendusteaduses.

2014 aasta seisuga on Tartu Ülikoolist saanud terviseteaduse magistrikraadi 74 inimest, kellest. Peale magistrikraadi omandamist on võimalik jätkata õpinguid erinevates ülikoolides.