Esita oma küsimus

Teie küsimusele vastatakse esimesel võimalusel!

"Minu jaoks on õendus järjepidev protsess, mille olulisemateks elementideks on empaatia, hoolivus ja oma tegevuse väärtustamine"

Külli Davel

"Minule on õenduses olulised professionaalsus ning pidev enesetäiendus, kuid sama palju ka soe ning inimlik suhtumine"

Teele Vaga

"Mulle tähendab õendus armastust elu, ümbritsevate inimeste ja oma töö vastu"

Gerli Liivet

Tutvustus

Mittetulundusühing Sinu Õde (registrikoodiga 80371561) on asutatud 15.05.2014.

Asutaja liikmed ja juhatuse moodustavad:
Gerli Liivet- gerli.liivet@sinuode.ee
Teele Vaga- teele.vaga@sinuode.ee
Külli Kürm- kylli.kurm@sinuode.ee


Oleme kolm entusiastlikku magistranti Tartu Ülikooli arstiteaduskonna õendusteaduse osakonnast. MTÜ ja internetiportaali idee sündis õppeprotsessi käigus ja tulenes meie praktilisest tööst. Praktikutena olime kõik eelnevalt kogenud, et õendust puudutav info on killustunud erinevate meediatoodete vahel, raskesti leitav ning ebapiisavalt lahti kirjutatud. Nägime, et info koondamine ühte portaali, annaks õendusest selgema ülevaate kõigile ühiskonna liikmetele ning on abiks ka õdedele endile. Selgem ülevaade aitab väärtustada õe kutset terves ühiskonnas ja annab patsiendile selgema pildi, kes on õde, mida ta teeb ja milline konkreetne õde saab teda tema terviseprobleemi juures enim aidata.
Meie eesmärkideks on kaardistada õdede töövaldkondi, luua jätkusuutlik veebikeskkond kõikidele ühiskonna liikmetele, mis koondab õendusalast infot ühte kohta. Info on mõeldud kõigile inimestele, patsientidele, ka õdedele ja arstidele, tulevastele õdedele, poliitikutele ja ettevõtjatele.
Me kõik omandasime õe hariduse Eestis. Gerli on õde alates 2002 aastast ja Külli alates 2012 aastast ning mõlemad õppisid Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis ja Teele sai õe diplomi 2011 aastal Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Gerli oli peale lõpetamist üle 10 aastat pereõde ning viimased kolm aastat on ta õpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis tulevasi õdesid. Külli on töötanud gastroenteroloogia osakonnas, olnud pereõde ning hetkel on õendusjuht Ida-Tallinna Keskhaiglas. Teele on leidnud oma kutsumuse kardioloogia valdkonnas, olles pühendunud töötaja juba neli aastat Põhja- Eesti Regionaalhaiglas ning hetkel töötab ta õde-nõustajana. Me kõik oleme ennast praktika ajal pidevalt täiendanud ning meie teed ristusid 2012 aasta sügisel Tartu Ülikooli sisse astumisel.
Õendus tähendab meie jaoks armastust elu ja inimeste vastu. Leiame, et õendus on järjepidev protsess, mille olulisemateks elementideks on empaatia, hoolivus, patsiendikesksus ja oma tegevuse väärtustamine. Me hindame kõrgelt professionaalsust õenduses ning pidevat enesetäiendamist. Meile on oluline inimesi austav suhtumine.