Esita oma küsimus

Teie küsimusele vastatakse esimesel võimalusel!

"Minu jaoks on õendus järjepidev protsess, mille olulisemateks elementideks on empaatia, hoolivus ja oma tegevuse väärtustamine"

Külli Davel

"Minule on õenduses olulised professionaalsus ning pidev enesetäiendus, kuid sama palju ka soe ning inimlik suhtumine"

Teele Vaga

"Mulle tähendab õendus armastust elu, ümbritsevate inimeste ja oma töö vastu"

Gerli Liivet

Õe eriala koolitus

Eestis on rakenduskõrghariduse omandanud õel võimalik spetsialiseeruda neljal erialal: kliiniline-, intensiiv-, vaimse tervise-  ja terviseõendus.  Kõikidel eelpool loetletud  erialadel on võimalik õppida nii Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis (www.ttk.ee) kui ka Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis (www.nooruse.ee) . Lisaks õe haridusele on õppima asumise eelduseks ka 1–aastane töökogemus, õpe kestab 1 aasta.

Terviseõenduse eriala koolituse eesmärk on anda tulevasele terviseõenduse spetsialistile kaasaegseid tõenduspõhiseid teadmisi ja oskusi, mida rakendades aitab ta kaasa Eesti elanikkonna tervise näitajate paranemisele. Terviseõde osutab iseseisvat ambulatoorset õendusabiteenust perearstikeskuses, tervisekeskuses, koolieelses lasteasutuses, koolis, töötervishoiuteenust pakkuvas või teistes tervishoiuasutuses ning teeb koostööd perearsti ja teiste tervishoiumeeskonna liikmetega.

Kliiniline õde on õendusala spetsialist, kelle ülesanne on abistada kliinilise õenduse valdkonda kuuluvat erivajadustega patsienti.  Kliiniline õde osutab õendusabi igas eas erivajadustega inimestele kõigil tervishoiu tasanditel. Olulisel kohal kliinilise õe töös on koostöö eriarstidega ning teiste meeskonna liikmete, patsientide ning nende lähedastega.

Intensiivõde on õendusala spetsialist, kes osutab õendusabi kriitilises terviseseisundis patsiendile, kel esineb kas reaalseid või potentsiaalseid elutähtsate organsüsteemide häireid. Intensiivõde osutab tervishoiuteenust igas eas patsientidele nii ambulatoorses, haiglaeelses kui haiglas viibimise etapis. Intensiivõde osutab tervishoiuteenust nii iseseisvalt kui koostöös teiste tervishoiumeeskonna liikmetega.

Vaimse tervise õde on erioskuste ja teadmistega õendusala spetsialist, kes osutab elanikkonnale õendusabi reaalsete ja potentsiaalsete vaimse tervise probleemide puhul ning tegeleb vaimse tervise alase edendus- ja ennetustööga. Vaimse tervise õde osutab õendusabi kas iseseisvalt või koos eriarstiga, ta teeb koostööd teiste tervishoiumeeskonna liikmetega ning vajaduse korral ka sotsiaalabiasutustega.