Esita oma küsimus

Teie küsimusele vastatakse esimesel võimalusel!

"Minu jaoks on õendus järjepidev protsess, mille olulisemateks elementideks on empaatia, hoolivus ja oma tegevuse väärtustamine"

Külli Davel

"Minule on õenduses olulised professionaalsus ning pidev enesetäiendus, kuid sama palju ka soe ning inimlik suhtumine"

Teele Vaga

"Mulle tähendab õendus armastust elu, ümbritsevate inimeste ja oma töö vastu"

Gerli Liivet

Õe põhiõpe

Õe põhiõppe õppekava eesmärk on pakkuda rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteetset rakenduskõrgharidust töötamiseks tervishoiuvaldkonnas. Esimene etapp õeks saamisel on põhiõppe läbimine. Õeks on õppida võimalik kahes rakenduskõrgkoolis: Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis (www.ttk.ee) ja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis (www.nooruse.ee). Koolidesse sisseastumise eelduseks on gümnaasiumi lõputunnistus ja kõrgkooli vastuvõtu katsete edukas sooritamine. Täpsemad sisseastumise kriteeriumid on leitavad eelnimetatud koolide kodulehtedelt. Õppima on oodatud igas vanuses inimesed, kellel on tahe töötada inimestega ning toetada neid nende tervise hoidmisel, säilitamisel ning taastamisel.

Õppeaja pikkus on 3,5 aastat ja õppekeeleks on eesti keel. Üldjuhul on tegemist päevaõppega, kuid Tallinnas on kord aastas ka sisseastumine tsükliõppesse. Õppe pikkus on 3,5 aastat (210 EAP), millest ligikaudu pool mahust moodustab praktika. Kokku on õppe jooksul vaja läbida aineid erinevatest moodulitest ning üliõpilane peab koguma kokku 210 EAP (1EAP võrdub 1 akadeemilise tunniga). Õppe läbimisel on kasuks inglise keele ja arvuti kasutamise oskus. Mõlema kõrgkooli õppekava järgi on õppe lõpuks vaja kirjutada lõputöö, kaitsta see ning seejärel positiivse tulemuse korral ulatatakse pidulikult rakenduskõrgharidust tõendav diplom.

Õed töötavad tervishoiu ja sotsiaalvaldkonda kuuluvates asutustes, näiteks haiglates, päeva- ja tervisekeskustes ning ka hooldekodudes. Õdesid vajatakse tööturul pidevalt: erialase ametikoha leidmine ei tohiks valmistada probleeme ning karjäärivõimalused on laiad. Samuti on lõpetamise järel võimalik jätkata õpinguid õe või selle lähedase kutse- või eriala magistriõppes.

Õe põhiõpe eelneva õe kutsekeskhariduse olemasolul

Õpe on mõeldud õdedele, velskritele, kes omandasid eriala aastaid tagasi kutsekeskharidusõppena ning ei omandanud seega kõrgharidust. Soovi korral on võimalus õe tasemeõppes õppida ka varasema ämmaemandakutsehariduse baasil. Õppeaeg 2 aastat ning toimub iga kuu 1 nädal. Õppekeeleks on eesti keel

Õppekava läbimisel arvestatakse eelnevaid õpinguid ja töökogemust, mis võimaldab õppe läbida kahe aastaga.

Õppekaval õppimiseks on vajalik inglise keele ning ka arvutikasutamise oskus. Inglise keele oskus tekstidest arusaamisel kergendab oluliselt õpinguid ja iseseisvate tööde sooritamist, sest õendusalane tõenduspõhine kirjandus on enamasti just inglsekeelne. Õppeprotsessis on vaja kirjalikke töid koostada ja vormistada arvutit kasutades. Mõlemad oskused toetavad ka lõputöö kirjutamist, mis on õppe viimane sooritus.