Esita oma küsimus

Teie küsimusele vastatakse esimesel võimalusel!

"Minu jaoks on õendus järjepidev protsess, mille olulisemateks elementideks on empaatia, hoolivus ja oma tegevuse väärtustamine"

Külli Davel

"Minule on õenduses olulised professionaalsus ning pidev enesetäiendus, kuid sama palju ka soe ning inimlik suhtumine"

Teele Vaga

"Mulle tähendab õendus armastust elu, ümbritsevate inimeste ja oma töö vastu"

Gerli Liivet

Õendusdiagnoosid ja nende kasu patsiendile

Gerli Liivet, terviseõde ja õppejõud

14-15. oktoobril toimus Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis esimene õendusdiagnooside konverents, kus arutati diagnooside õpetamisel ja rakendamisel esinevaid toetavaid ja takistavaid tegureid. Konverentsil osalesid õed Eestist, Lätist, Soomest, Türgist, Portugalist, Belgiast, Kreekast, Prantsusmaalt ja Ühendkuningriigist. Elanikkonnale on õendusdiagnooside mõiste veel tundmatu, kuid maailmas on palju riike, kus neid kasutatakse ja just seetõttu, et nende rakendamisel tõuseb kasu eelkõige patsiendile.  Küsite miks

?Haigla

Et õde saaks püstitada õendusdiagnoose, on tal vaja patsiendiga palju suhelda. Ta peab selgitama välja tema peamised kaebused, süvenema patsiendi vajadustesse ning üheskoos patsiendiga tegema kindlaks ka valdkonnad, milles patsient ja ka tema pere vajaks enim nõustamist ja õpetamist. Ehk siis suhtlema patsiendiga kordades rohkem, kui seda on harjumuspäraselt tehtud varem. Eesti Õdede Liidu eelmise nädala pressiteates selgitab õendusdiagnooside vajadust ka liidu president Ester Öpik öeldes „Õendusdiagnoos  ja arstlik diagnoos erinevad terviseprobleemi määratluse poolest. Kui arstlik diagnoos keskendub haigusele ja ravi määramisele, siis õendusdiagnoos keskendub patsiendi toimetulekule. Vajadusel võtab õendusdiagnoos arvesse ka patsiendi ja tema lähedaste arvamuse ‒ kuidas koostöös tervenemisele kaasa aidata ja parima tulemuseni jõuda“.

Diagnoosimine lihtsustab patsiendile järjepideva õendusabi andmist. Kui kõik tehtud otsused ja tegevused on kirjeldatud õendusloos, siis väheneb teineteise töö dubleerimine ning kõik samas süsteemis töötavad õed räägivad ühte keelt. Õendusdiagnooside teine suurim väärtus seisnebki selles, et diagnoosid on õdede ühine standardiseeritud keel, seal hulgas ka piiriülene. Hetkel takistab õendusdiagnooside täielikku rakendumist Eesti tervishoiusüsteemis see, et tervishoiuasutuste võimalused süsteemi rakendamisel on ebaühtlased. Samas on tõendid selle kohta, et õendusdiagnooside rakendumine aitab arendada õendust ning koostööd tervishoiusüsteemis. Ka Ester Öpik on öelnud, et „üheselt mõistetavad õendusdiagnoosid aitavad kaasa õenduse arengule ning koostööle tervishoiuasutuste sees ning rahvusvahelisel tasandil. Õendusvaldkonna standardite kehtestamisest võidavad kõik – arstidel on rohkem aega tegeleda konkreetsete raviküsimustega, samuti suureneb patsientide teadlikkus õenduse võimalustest ning patsiendi ja õe vaheline koostöö. Ühtne arusaam õendusdiagnoosidest aitab kaasa patsiendi heaolule ja tervenemisele, mis ongi tänase õenduse keskmes“ .

Eesti on rakendamas õendudiagnoosimise süsteemi, mis on välja töötatud Põhja Ameerikas, sealse õdede assotsiatsiooni poolt. Süsteemi on arendatud juba aastakümneid ning on loodud ka vastav organisatsioon NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) International, kes on tänaseks määratlenud üle 200 tõenduspõhise diagnoosi. Iga mõne aasta tagant annab vastav organisatsioon välja diagnooside käsiraamatu uuenenud versiooni ning mõni aasta tagasi tõlgiti käsiraamat ka eesti keelde, mis võimaldab Eestis töötaval õel kergemini õendusdiagnoosimist oma igapäevasesse töösse rakendada. Euroopa Parlament ja Nõukogu on õendusdiagnoosid määratlenud oma 2013. aasta direktiiviga, mille kohaselt on õel pädevus iseseisvalt diagnoosida ja rakendada õendusabi patsientide ravimisel.

Seega õendusdiagnoosid on meil rakendumas. Need on vajalikud eelkõige patsiendile pakutava õendusabi kvaliteedi tõstmiseks, õele tema töös, et osutada tõenduspõhist õendusabi ning ka tervishoiusüsteemi operatiivsemaks toimimiseks. Õde on pädev spetsialist, ta on meeskonnaliige, kes tegeleb patsiendi ja tema lähedaste vajadustega ning kasutab nende vajaduste kirjeldamisel keelt, mis muudab õendusabi jätkusuutlikumaks.

Viimastel aastatel on palju meedias räägitud, et tervishoiusüsteemis peaks olema rohkem patsiendiga suhtlemist ehk siis juhinduma peaks patsiendikesksusest. Õdedele on antud vahend, tööriist, et suhelda oma patsientidega intensiivsemalt, olla patsiendikesksed. Olen kindel, et diagnoosimise rakendumisel Eestis võidavad eelkõige patsiendid, kuid ka õed, sest juba testitud meetod, tõenduspõhine lähenemine patsiendile kergendab igapäevatööd ning seda tõdeti ka vastavateemalisel konverentsil.

Õed tahavad pakkuda kvaliteetset õendusabi. Nad tahavad olla oma töös professionaalsed. Nad tahavad olla patsiendi jaoks olemas. Patsient aga tahab täpselt sama. Olen optimist ja usun, et koostöö on edu võti ning õendusdiagnoosid on see võti.

gerliGerli Liivet