Esita oma küsimus

Teie küsimusele vastatakse esimesel võimalusel!

"Minu jaoks on õendus järjepidev protsess, mille olulisemateks elementideks on empaatia, hoolivus ja oma tegevuse väärtustamine"

Külli Davel

"Minule on õenduses olulised professionaalsus ning pidev enesetäiendus, kuid sama palju ka soe ning inimlik suhtumine"

Teele Vaga

"Mulle tähendab õendus armastust elu, ümbritsevate inimeste ja oma töö vastu"

Gerli Liivet

Õppimine

oppimineÕeks on võimalik õppida vaid peale keskhariduse omandamist ning õpe kestab 3,5 aastat. Põhiõppe läbimisel saadakse üldõe kutse, kuid sellega õppimine ei piirdu. Et olla pädev ja hea õde, on vajalik jätkata õpinguid. Igaaastased täiendkoolitused on õe töö lahutamatuks osaks, sest meditsiin areneb kiiresti ning õel on vajalik oma töös rakendada ka kõige uuemaid lähenemisi ning tehnoloogiaid. Igal õel on võimalik spetsialiseeruda ka kitsamale erialale lähtuvalt oma töövaldkonnast, minna õppima magistrantuuri ning soovi korral ka doktoriõppesse. Et püsida oma erialal pädevana, on vajalik õppida terve karjääri vältel, lugeda palju iseseisvalt ning olla kursis ka uuemate teadusuuringutega.
Seega õed õpivad, et olla pädevad ja õed töötavad, et elanikkonna vajadused saaksid parimal võimalikul viisil rahuldatud.