Esita oma küsimus

Teie küsimusele vastatakse esimesel võimalusel!

"Minu jaoks on õendus järjepidev protsess, mille olulisemateks elementideks on empaatia, hoolivus ja oma tegevuse väärtustamine"

Külli Davel

"Minule on õenduses olulised professionaalsus ning pidev enesetäiendus, kuid sama palju ka soe ning inimlik suhtumine"

Teele Vaga

"Mulle tähendab õendus armastust elu, ümbritsevate inimeste ja oma töö vastu"

Gerli Liivet

Osakonnaõed

haiglaLähtuvalt sotsiaalministri 2004 vastu võetud ja 2014 muudetud määrusele- Haigla liikide nõuded, töötavad meie haiglate statsionaarsetes osakondades üldõed, kes spetsialiseeruvad antud osakonna erialale praktilise töö käigus. Töö iseloom ja intensiivsus võib erialati ja osakonniti erineda. Täpsemalt erinevate haiglate osakondadest saab lugeda haiglate kodulehtedelt.

http://www.regionaalhaigla.ee/et/kliinikud-ja-keskused

http://www.kliinikum.ee/kontakt/kliinikud

http://www.itk.ee/kliinikud

http://www.keskhaigla.ee/index.php?page=122

http://www.leh.ee/index.php/home/uksused

http://www.rh.ee/index.php?page=112&

http://www.ph.ee/kliinikud_teenistused

http://www.saarehaigla.ee/kontakt/haigla/