Esita oma küsimus

Teie küsimusele vastatakse esimesel võimalusel!

"Minu jaoks on õendus järjepidev protsess, mille olulisemateks elementideks on empaatia, hoolivus ja oma tegevuse väärtustamine"

Külli Davel

"Minule on õenduses olulised professionaalsus ning pidev enesetäiendus, kuid sama palju ka soe ning inimlik suhtumine"

Teele Vaga

"Mulle tähendab õendus armastust elu, ümbritsevate inimeste ja oma töö vastu"

Gerli Liivet

Terviseõendus

SilmatabelÕde-spetsialist terviseõenduses omab süvendatud erialaseid teadmisi ja oskusi, mis on suunatud igas eas isikute terviseedendamisele ja toetamisele tervishoiu esmatasandil.
Laiemalt võttes kuuluvad siia rühma pereõed, kooliõed, töötervishoiuõed. Esmatasandi teenuste hulka loetakse aga ka koduõendus, apteegiteenus, füsioteraapia ning hambaraviteenus. Terviseõenduse spetsialistid on seotud oma tegevuste kaudu pere-, eri- ja töötervishoiu arstidega, kellega ühiselt koos moodustatakse patsiendi jaoks esmatasandi meeskond. Ühise tegevuse eesmärgiks on pakkuda tuge, nõustamist ja ravi, et inimene saaks kõik peamised teenused kätte kiirelt ja vastavalt oma vajadusele. Õde ei ravi patsienti, kuid on pädev hindama ravi ja arsti sekkumise vajalikkust. Lisaks sellele on esmatasandi õe põhitöö haiguste ennetamine ning tervisedendamine nõustamise ja õpetamise kaudu.
Eestis on õel võimalik spetsialiseeruda kitsamalt terviseõenduse erialale, mis keskendub süvendatud teadmistele tervisedenduses ja haiguste ennetamisel. Vt õppimine.