Esita oma küsimus

Teie küsimusele vastatakse esimesel võimalusel!

"Minu jaoks on õendus järjepidev protsess, mille olulisemateks elementideks on empaatia, hoolivus ja oma tegevuse väärtustamine"

Külli Davel

"Minule on õenduses olulised professionaalsus ning pidev enesetäiendus, kuid sama palju ka soe ning inimlik suhtumine"

Teele Vaga

"Mulle tähendab õendus armastust elu, ümbritsevate inimeste ja oma töö vastu"

Gerli Liivet

Hambaravi õde

hambaraviHambaravi õde on keskeri- või rakendusliku kõrgharidusega tervishoiutöötaja, kes töötab koostöös hambaarstiga pakkudes kliendile esmatasandi tervishoiuteenust. Tema tööülesannete hulka kuulub patsiendi ettevalmistamine protseduuriks ning hambaravi teostamisel assisteerib arsti ulatades steriliseeritud töövahendeid, protsessi jooksul vajaminevaid materjale, puhastab patsiendi suud hambaravi käigus tekkinud prahist ja süljest. Töö nõuab väga head töös kasutatavate materjalide tundmist, a- ja antiseptika järgimist, kiiret reageerimist ja täpsust. Kuna eriala on kiirelt arenev ning uusi tehnoloogiaid töötatakse pidevalt välja, on väga oluline, et õde oleks kõigega kursis ning koolitaks ennast järjepidevalt.