Esita oma küsimus

Teie küsimusele vastatakse esimesel võimalusel!

"Minu jaoks on õendus järjepidev protsess, mille olulisemateks elementideks on empaatia, hoolivus ja oma tegevuse väärtustamine"

Külli Davel

"Minule on õenduses olulised professionaalsus ning pidev enesetäiendus, kuid sama palju ka soe ning inimlik suhtumine"

Teele Vaga

"Mulle tähendab õendus armastust elu, ümbritsevate inimeste ja oma töö vastu"

Gerli Liivet

Töötervishoiu õde

Töötervishoiu õde töötab töötervishoiu meeskonnas ja teostab tervisekontrolle. Töötervishoiu valdkond on kiiresti arenev ning õe ülesanded on ajajooksul muutunud ning töö muutunud seeläbi vaheldusrikkamaks. Töötervishoiu õel peavad olema laialdased teadmised töökeskkonna riskiteguritest ning ohtude vähendamise meetmetest. Ka erinevate haiguste olemusega kursis olemine on vajalik ning seetõttu enda järjepidev koolitamine ja teadlikkus uutest tervishoiusuundadest on oluline kvaliteetse õendusabi pakkumisel. Töötervishoiu õega koos töötavad töötervishoiuarst, psühholoog ning kliendi vajadustest lähtuvalt ka eriarstid ning füsioterapeudid. Koostöös pakutakse kõrge kvaliteediga tervishoiuteenust, mis kuulub esmatasandi tervishoiu valdkonda. Vajadusel kaasatakse protsessi ka kliendi peresarsti ja pereõde.