Esita oma küsimus

Teie küsimusele vastatakse esimesel võimalusel!

"Minu jaoks on õendus järjepidev protsess, mille olulisemateks elementideks on empaatia, hoolivus ja oma tegevuse väärtustamine"

Külli Davel

"Minule on õenduses olulised professionaalsus ning pidev enesetäiendus, kuid sama palju ka soe ning inimlik suhtumine"

Teele Vaga

"Mulle tähendab õendus armastust elu, ümbritsevate inimeste ja oma töö vastu"

Gerli Liivet

Vaimse tervise õendus

TuleVaimse tervise õde on erioskuste ja teadmistega õendusala spetsialist, kes osutab elanikkonnale õendusabi reaalsete ja potentsiaalsete vaimse tervise probleemide puhul ning tegeleb vaimse tervise alase edendus- ja ennetustööga. Vaimse tervise õde osutab õendusabi kas iseseisvalt või koos eriarstiga, ta teeb koostööd teiste tervishoiumeeskonna liikmetega ning vajaduse korral ka sotsiaalabiasutustega.
Vaimse tervise õde hindab terviseseisundit ja analüüsib terviseriske, nõustab patsienti ja tema lähedasi psüühikahäire põhiselt, igapäevase toimetuleku osas, jagab ravimiinfot ja õpetab ning teostab ravimimanustamise järelvalvet. Vaimse tervise õde tegeleb erinevate vaimse tervise probleemidega kaasa arvatud inimestega kellel esinevad ärevushäired või depressioon, samuti ka söömishäired ning aktiivsus- ja tähelepanuhäired.
Vaimse tervise õed töötavad nii laste kui ka täiskasvanutega. Täiskasvanute psüühikahäireid ravitakse eelkõige psühhiaatrilisele ravile spetsialiseerunud haiglates ja osakondades. Haiglakeskkonnas moodustatakse patsiendile raviarsti eestvedamisel ravimeeskond, kuhu kuuluvad raviarst, usaldusõde ja psühholoog. Meeskonda võib kuuluda ka tegevusterapeut. Vajaduse korral ja patsiendi nõusolekul kaasatakse meeskonda patsiendi pereliikmeid.
Lastepsühhiaatrias tehakse samuti meekonnatööd. Pere kaasatus on seal oluliselt suurem. Et last toetada ja ravida, peab toetama kogu perekonda. Selline töö teeb lastepsühhiaatrias tegutseva õe rolli veelgi vastutusrikkamaks ja pakub palju väljakutseid, aga ka rõõmu ja õnnestumise kogemusi. Töö peredega on õe töö lahutamatu osa, paljud vaimse tervise õed on läbinud ka pereteraapia koolitused. Sellised koolitused aitavad veelgi tõhustada õe rolli. Lastepsühhiaatrias on töövahendiks mäng. Läbi mängu ja loovate toimingute saab väga palju informatsiooni laste tunnete kohta.
Vaimse tervise õde peab olema kursusis uuemate psühhiaatriliste õendussekkumistega ning omama ülevaadet uutest ravivõtetest, seega enesetäiendamine on pidevalt vajalik. Eestis on loodud vaimse tervise õdedele võimalus spetsialiseerumiseks, mida paljud õed aktiivselt kasutavad.